Kosmetologer, SOSU-assistenter m.fl. kan registreres til fillerbehandlinger

Lovgivningen om kosmetisk behandling blev vedtaget i 2007. Ud over lovgivningen er der udformet en bekendtgørelse, som uddyber loven og en vejledning, som beskriver, hvordan loven skal tolkes og forstås i praksis.

Hvis du går ind på linket herunder, ser du bl.a. links til gældende lovgivning og til de målepunkter, som embedslægerne tjekker, når de er ude på besøg på de kosmetiske klinikker.

https://stps.dk/aktuelle-indsatser/kosmetisk-behandling


Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har ingen offentliggjorte, fastlagte nedskrevne regler, om hvad der helt præcist skal til for at blive kosmetisk behandler, når man er sosu-assistent, kosmetolog og andet ikke-sundhedsfagligt personale. Í loven beskrives, at de tager stilling ved hver enkel ansøgning.

Når man er sosu-assistent, kosmetolog, ikke-sundhedsfaglig personale og gerne vil registreres til at udføre kosmetisk behandling med fillers, skal man indsende bevis for, at man har gennemført både teoretisk og praktisk træning.

Som sosu-assistent, kosmetolog, ikke-sundhedsfaglig person kan man ikke få tilladelse til at injicere botulinumtoksin, heller ikke selv om man er vant til at give andre former for injektioner på jobbet.

Som sosu-assistent, kosmetolog, ikke-sundhedsfaglig person skal man have udført et vist antal behandlinger med fillers under supervision for at kunne registreres. Det har ikke været muligt for mig at få et præcist antal oplyst fra styrelsen.

Jeg har skrevet til STPS, og de har sendt følgende svar til mig maj 2019: 
For sosu-assistenter (og andre som ikke er i besiddelse af en relevant sundhedsfaglig autorisation, herunder ikke-autoriserede som f.eks. kosmetologer) tages der konkret stilling. Ved vurderingen af de kvalifikationer, som en medhjælp skal have for at være medhjælp til injektion af ikke-permanente fillers, bliver der dog lagt vægt på dokumenteret uddannelse i behandlingen. Det vil som minimum sige en uddannelse med tilsvarende indhold som uddannelsen til sygeplejerske, for så vidt angår anatomi og fysiologi, samt et kursus i injektionsteknik og et kursus i hygiejne. Endvidere vil der blive lagt vægt på dokumenteret erfaring med behandlingens udførelse eller supervision i behandlingen.

Når jeg forhører mig om hvor mange sosu-assistenter, kosmetologer, ikke-sundhedsfaglige personer der i Danmark er registreret til at udføre fillerbehandlinger, svarer STPS, at det er et fåtal.

For at blive registreret skal man altså have et kursusbevis for den teoretiske del. Af kursusbeviset skal det fremgå hvilke emner, man har været undervist i på kurset.

Med hensyn til den praktiske del, skal du udfærdige en liste, om hvem du har behandlet, med hvilket produkt og hvad der er udført. Det skal fremgå hvilken læge, der har superviseret. Lægen skal selv være godkendt til at udføre disse behandlinger, og lægen skal skrive under på, at du nu har udført disse behandlinger.

Når dokumentationen for både den teoretisk og den praktiske del er samlet, indsender din ansvarlige læge dette materiale til STPS og beder om, at du må blive registreret til at udføre f.eks. fillerbehandlinger på en bestemt adresse.

Du bliver altså registreret til at måtte gøre det på en bestemt adresse. Man kan blive registreret til flere adresser, men så skal man også søge om dette.

Sådan bliver man registreret, men hvordan kommer man dertil?

 

 

Sosu og kosmetologer skal klædes godt på rent fagligt

Jeg tror at de fleste sosu-assistenter og kosmetologer, som er registrerede til at udføre kosmetiske behandlinger, arbejder på en kosmetisk klinik, hvor der er læger og sygeplejersker tilstede, som de arbejder sammen med. På den måde får de god løbende sparring i hverdagen.

Da STFP siger, at der er et fåtal i Danmark, der er registrerede, er det formentlig fordi sosu-assistenter og kosmetologers baggrundsviden ikke er så dyb, som sygeplejerskers baggrundsviden. Derfor giver STFP måske kun tilladelse, hvis der er udført  mange superviserede behandlinger, og de har været på gode teoretiske kurser.

At der kun er få registrerede kan også skyldes, at det er svært for både en sosu-assistent eller en kosmetolog at finde en ansvarlig læge. Lægen tænker måske, er vedkommende nu er dygtig nok? Måske er det for risikabelt for lægen at stå med ansvaret. Lægen tænker måske også, om sosu-assistenten og kosmetologen kan reagere hensigtsmæssigt, hvis der opstår komplikationer i forbindelse med behandlingerne. Men jeg ved det ikke, det er kun mine egne overvejelser.

Det kan være svært at komme i gang, når man er sosu-assistent eller kosmetolog. For flere filler-firmaer vil ikke sælge fillers til disse faggrupper. De ønsker at deres filler-produkt kun anvendes af læger og sygeplejersker.

Jeg sælger onlinekurserne til alle, der er interesserede, herunder også til sosu-assistenter og kosmetologer, fordi de kan blive registreret til at udføre fillerbehandlinger. Derfor er det vigtigt, at de får en god teoretisk baggrund, inden de eventuelt starter op. Den praktiske træning synes jeg at sosu-assistenter og kosmetologer skal have på den klinik, hvor de arbejder under supervision af den ansvarlige læge, da der formentlig skal mange superviserede behandlinger til.

Med mit online materiale i hænderne får sosu-assistenter og kosmetologer rigtig god baggrundsviden og oplæring i alt det, man skal kunne. Det giver viden om både den teoretiske del omkring produkt, kemi, anatomi, men også den mere praktiske del omkring injektionsteknik, virkning, bivirkninger og alt omkring, hvad man skal huske i forbindelse med konsultationen.

Onlinekurserne kan ses igen og igen, og lige så tit man vil. Det giver god mulighed for at lære om behandlingerne på et dybdegående niveau.

Jeg synes selv, at man skal være rigtig godt klædt på, når man skal udføre fillerbehandlinger. Det tager år at lære det dybtgående nok. Der er så mange faktorer, der spiller ind for om resultatet bliver godt, og om man undgår bivirkninger.

Derfor tilbyder jeg i kurset Filler Ekspertmodellen dybdegående viden om sikker teknik i det subdermale niveau i huden, altså på det niveau i huden, hvor det er mest sikkert at behandle.

Se mit online filler kursus

De få ødelægger det for de mange

Der har været meget omtale i medierne, især på de sociale medier om, at nogle kosmetologer injicerer fillers i læberne uden at være registrerede og uden at have en ansvarlig læge bag sig.

Dette ødelægger det for de kosmetologer, der gerne vil lære det, og som tager det seriøst.

Et sådant ry er med til, at det kan være svært at finde en ansvarlig læge, for hvilken læge vil lægge sit gode navn og rygte til dette?

Situationen bider sig derfor selv i halen, for når det i forvejen, er svært at blive registreret, og når nogle kosmetologer behandler uden at være registret og dette går viralt i forbindelse med afsløringer af komplikationer, så er det ikke nemt.